1. Apelujemy o ograniczenie korzystania z usług punktu.
  2. Dostarczane odpady winny być uprzednio posegregowane, w celu ograniczenia czasu przebywania na terenie CPSZOK.
  3. Dostarczający odpady zobowiązany jest do zatrzymania się przed wagą w celu zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi.
  4. Dostarczający odpady zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkiwania na terenie ZGZM, poprzez przyłożenie go do szyby okienka.
  5. Na placu rozładunkowym dopuszcza się przebywanie maksymalnie 4 pojazdów.
  6. Konieczne jest  zachowanie bezpiecznej odległości od pracowników spółki niemniejszej niż 2 m.
  7. Odpady należy wrzucać do kontenerów z zachowaniem bezpiecznych odstępów między pozbywającymi się odpadów, niemniejszych niż 2 m.
  8. Odpady należy wyrzucać pojedynczo, zabrania się opuszczania pojazdu przez większą ilość osób, wyjątek stanowi konieczność współuczestniczenia w wyrzuceniu odpadu w związku z jego wielkością lub ciężarem.
  9. Zaleca się używanie jednorazowych rękawiczek podczas pozbywania się odpadów.
  10. Przed wypełnieniem oświadczenia i podpisaniem  dowodu ważenia zaleca się zdezynfekowanie rąk przy użyciu udostępnionego środka.
  11. Dokumenty należy wrzucić do przygotowanej skrzynki.