Zgromadzenie ZGZMNa czwartkowym posiedzeniu 6 czerwca członkowie Zgromadzenia ZGZM przyjęli sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2012 rok i jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku planowano dochody w wysokości 5 mln 533 tys. 36 zł. Na koniec 2012 r. były one wyższe i wyniosły ponad 5 mln 700 tys.
Wydatki budżetowe wykonano w sumie na kwotę 3 mln 475 tys. 466 zł, tj. 62,81% planowanej kwoty. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi to nadwyżka w wysokości ponad 2 mln 338 tys. zł.
Na koniec 2012 r. Związek nie posiadał zadłużenia ani nie zaciągał żadnych zobowiązań. Na koncie znajdowały się natomiast przychody z nadwyżki z lat poprzednich w kwocie ponad 4 mln 774 tys. zł.
Sprawozdanie finansowe i wykonanie ubiegłorocznego budżetu zostały pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Pozytywnie również, jak poinformował Jacek Janikowski (na zdjęciu obok) oceniła pracę Zarządu komisja rewizyjna. Uchwałę o udzieleniu zarządowi absolutorium członkowie Zgromadzenia podjęli jednomyślnie.
– To był rok intensywnych przygotowań, pracy nad nowym systemem gospodarowania odpadami – podsumował przewodniczący Emilian Stańczyszyn, dziękując jednocześnie za udzielone poparcie działań Zarządu.

Mężczyzna czyta z kartki na posiedzeniu