Związek Gmin Zagłębia Miedziowego prowadzi monitoring 15-stu Osiedlowych PSZOK-ów, w tym 7 punktów w gminie Polkowice, 3 w gminie Jerzmanowa, jednego w Przemkowie i w Radwanicach oraz 3 punktów w Chocianowie. Na podstawie zapisów monitoringu pracownik Związku przygotowuje zgłoszenia o zanieczyszczeniu do organów ścigania.  Także zanieczyszczenia zauważone podczas pracy w terenie są zgłaszane.

W 2023 r. dokonano 99 zgłoszeń na Policję i Straż Miejską. Poniższa tabela wskazuje ile ze zgłoszeń zostało zakończonych nałożeniem kary, pouczeniem lub niewykryciem sprawców. Część ze zgłoszonych spraw nie została jeszcze zakończona na dzień 13.02.2024 r.

 

Tabela 1: liczba zgłoszeń z poszczególnych gmin w 2023 r.tabela zgłoszenia

 

Najwięcej zgłoszeń  zanieczyszczeń Osiedlowych PSZOK dotyczy gminy Chocianów. Niemal w połowie przypadków sprawcy zanieczyszczenia nie udało się zidentyfikować. W przypadku ustalenia osoby odpowiedzialnej za powstanie bałaganu, otrzymywała ona pouczenie. Nałożono jedynie 2 mandaty oraz skierowano jeden wniosek do sądu. Najwięcej mandatów, w związku z zanieczyszczeniami OPSZOK nałożono w gminie Jerzmanowa. W Polkowicach ujęto 20 sprawców zgłoszonych przez ZGZM zanieczyszczeń. Ponadto Straż Miejska w Polkowicach w ramach własnych działań prowadzi kontrolę czystości wokół Osiedlowych PSZOK.

 

Wykres 1: Sposoby rozwiązania spraw o zaśmiecenia w 2023 r.

sposób zakończenia spraw o zanieczyszczenia

Powyższa tabela wskazuje w jaki sposób zostały rozwiązane zgłaszane przez ZGZM sprawy o zaśmiecenia, które na dzień 13.02.2024 r. zostały zakończone. 40% zgłoszonych spraw zostało zakończonych pouczeniem sprawcy zanieczyszczenia, a w 25% przypadków sprawca otrzymał mandat.

Pozostawianie worków z odpadami, kartonów, opon, odpadów wielkogabarytowych pod pojemnikami jest równoznaczne z zaśmiecaniem i zagrożone nałożeniem mandatu w wysokości min. 500 zł. Podrzucanie odpadów wpływa na estetykę miejscowości, pozostawione odpady rozwiewa wiatr co powoduje zanieczyszczenie okolicy.

Wszelkich odpadów problemowych należy pozbywać się w PSZOK. Obecnie na terenie ZGZM funkcjonuje 5 takich punktów: w Polkowicach, przy ul. Działkowej 18; Grębocicach, przy ul. Spółdzielczej 34A; Radwanicach, przy ul. Stolarskiej 6; Koźlicach 65 (gm. Gaworzyce); Przemków, ul. Ceglana 6A.