W dniach od 19 września do 3 października w gminie Gaworzyce trwać będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, według poniższego harmonogramu: