Informujemy o akcyjnej zbiórce odpadów komunalnych.

Dodatkowa akcja „wystawka” będzie odbywała się spod Osiedlowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być wystawione dzień przed datą odbioru, zgodnie z harmonogramem zbiórki. Odpady wystawione przed domem nie zostaną odebrane.

HARMONOGRAM „WYSTAWKI” 2021 (pdf. do pobrania)

Podczas zbiórki oddajemy m.in.: meble, dywany, wykładziny, rowery, wózki oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, monitory, golarki, suszarki itp.).

Zbiórka nie obejmuje takich przedmiotów jak: części samochodowe, opony, odpady budowlane i remontowe, armatura sanitarna, odpady biodegradowalne, odpady szkodliwe i niebezpieczne (farby, lakiery, kleje, oleje, środki ochrony roślin i opakowania po nich), tekstylia/odzież i odpady zmieszane.

W przypadku wątpliwości czy dany odpad podlega zbiórce, prosimy o kontakt pod nr: 76 847 91 30.

Zabrania się wystawiania odpadów na teren Osiedlowych PSZOK poza terminem „wystawki”.

Pamiętaj! Pozostawianie odpadów poza terminami ich wywozu jest zaśmiecaniem, które traktowane jest jako wykroczenie i zagrożone karą grzywny!

Poza terminami zbiórki odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można nieodpłatnie przekazać do Centralnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w Polkowicach przy ul. Działkowej 18.