W dniu 31.05.2024 r. zakończyliśmy Akcję Zbiórki Elektroodpadów w Szkołach, a po zważeniu zebranych przez szkoły odpadów wyłoniliśmy zwycięzców organizowanej przez nas Akcji.

Zbiórka była prowadzona w 9 szkołach na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego:

– Szkoła Podstawowa im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach,

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie,

– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Wysokiej,

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach,

– Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie,

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej,

– Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli,

– Szkoła Podstawowa im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim,

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nielubi.

 

W ramach Akcji uczniowie przynosili do szkoły małogabarytowe elektroodpady, czyli takie których najdłuższa krawędź nie przekraczała 40 cm, np. elektryczne i elektroniczne: zabawki, miksery, tostery, żelazka, kalkulatory, słuchawki, laptopy, czajniki, zegary i zegarki, golarki, wagi, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, odbiorniki radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt sportowy, czujniki dymu, termostaty, narzędzia, telefony komórkowe, GPS, tablety, routery, telefony, słuchawki itp.

Akcja trwała od 01.01.2024 r. do 31.05.2024 r. i w jej trakcie udało się zebrać ponad 1500 kg elektrośmieci.

W ramach Programu nagrodami nagrodzono trzy szkoły, które zebrały największą masę elektroodpadów w przeliczeniu na liczbę uczniów uczęszczających do szkoły.

Tym samym nagrodzono:

I miejsce: Szkoła Podstawowa im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim, której udało się zebrać 518,8 kg elektroodpadów, a średnio każdy uczeń przyniósł 4,89 kg,

II miejsce: Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Nielubi, z wynikiem 275,5 kg, czyli średnio 1,73 kg elektrośmieci przyniósł każdy z uczniów tej szkoły,

III miejsce: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie, z wynikiem 299,8 kg ogółem, tj. 1,51 kg elektroodpadów przyniesionych przez każdego ucznia.

Ponadto ekologicznymi upominkami zostaną nagrodzeni uczniowie najbardziej zaangażowani w akcję, wyznaczeni przez koordynatorów zbiórki w każdej ze szkół.

Koordynatorzy zostaną poinformowani o terminie rozdania nagród.

 

Celem akcji było wskazanie Uczestnikom jak istotne jest selektywne zbieranie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w jaki sposób należy prawidłowo pozbywać się tego rodzaju odpadów. Dzięki programowi wzrośnie świadomość ekologiczna dotycząca segregacji odpadów problemowych, wzrośnie jakość selektywnej zbiórki elektroodpadów oraz zmniejszy się zanieczyszczenie strumienia pięciu podstawowych frakcji odpadów.

Pragniemy też podziękować Szkołom i koordynatorom akcji za udział, zaangażowanie i przeprowadzenie zbiórki w swoich placówkach edukacyjnych.