oznacz swój pojemnik na bio i odpady zmieszane

Drodzy mieszkańcy!

W sprawie prawidłowej segregacji odpadów BIO i zmieszanych wszyscy gramy do jednej bramki. Jak w każdym meczu mogą zdarzyć się potknięcia, dlatego postanowiliśmy wprowadzić żółte 🟨 i czerwone 🟥 kartki, aby zasygnalizować Państwu nieprawidłowości w segregacji.

Kartka żółta 🟨 dotyczy brązowych pojemników na odpady BIO

najczęstsze przewinienia:

  • Bio odpady wyrzucane w workach
  • umieszczanie mięsa, kości, wędlin, odchodów zwierząt, kamieni, ziemi, popiołu
  • płynnych odpadów kuchennych (zlewki)

Kartka czerwona 🟥 dotyczy pojemników na odpady zmieszane

najczęstsze przewinienia:

  • wyrzucanie opakowań wielomateriałowych (kartony po mleku, sokach),
    plastikowych i szklanych butelek
  • wyrzucanie odpadów niebezpiecznych – w tym opakowań po farbach, świetlówek
  • wyrzucanie odpadów poremontowych – gruz, elementy armatury sanitarnej, rury

Kartki będą przyznawane przez pracowników odbierających odpady w przypadku stwierdzenia błędów w segregacji.Powtarzające się naruszenia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą skutkować wydaniem decyzji ustalającej opłatę za gospodarowanie opłatami w stawce podwyższonej (64 zł/osoba lub 188zł/gospodarstwo domowe).

Jeśli nie są Państwo pewni jakie odpady umieszczać w pojemnikach na BIO i odpady zmieszane przypominamy o naklejkach na pojemniki, które te wątpliwości rozwieją (naklejki do odebrania w Biurze Związku, a także w urzędach gmin).

Wspólnie wygrajmy ten mecz!