Przypominamy, że do 15 kwietnia w biurze ZGZM można składać wnioski na dzierżawę pojemników na odpady zmieszane. Teraz – także na 240-litrowe.
Mieszkańcy – właściciele domów wolnostojących, domów w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej – mogą pojemniki wydzierżawić w ramach dodatkowej usługi. Dzięki decyzji, jaką podjęło Zgromadzenie Związku na ostatnim posiedzeniu, usługę tę rozszerzono również o kubeł wielkości 240 litrów.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla zabudowy jednorodzinnej nieruchomość musi być zaopatrzona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 (120 litrów). Norma uwzględnia średnio 60 l pojemnika na osobę przy dwutygodniowej częstotliwości odbioru odpadów.

– Nasza oferta oczywiście nie oznacza, że wszyscy właściciele domków muszą wydzierżawić u nas pojemnik. ZGZM stwarza jedynie taką możliwość osobom, które nie chcą lub nie mogą kupić pojemnika we własnym zakresie – dodał dyrektor działu gospodarki odpadami w ZGZM Arkadiusz Bloch.
Opłata za wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane wynosi:
1,50 zł – za pojemnik 120 l
3,00 zł – za pojemnik 240 l.

Osoby, które chcą skorzystać z tej dodatkowej usługi powinny w nieodwołalnym terminie do 15 kwietnia 2013 r., złożyć stosowny wniosek, a następnie podpisać umowę na dzierżawę pojemnika.
Wniosek na dzierżawę pojemnika 120 l (.PDF, 145KB)
Wniosek na dzierżawę pojemnika 240 l (.PDF, 144KB)