Bioodpady stanowią 30% całej masy wytworzonych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego odpadów, czyli aż 1/3 naszych śmieci! Dlatego prawidłowe postępowanie z nimi jest tak ważne.

Są trzy sposoby pozbycia się bioodpadów z nieruchomości:

  • gromadzenie ich w brązowym pojemniku i przekazywanie firmie odbierającej odpady
  • kompostowanie w przydomowym kompostowniku
  • odwiezienie do Centralnego PSZOK lub zamówienie kontenera

Inne metody pozbywania się bioodpadów, zwłaszcza ich wyrzucanie w lesie, czy na terenach otwartych, są zabronione!

 

Pojemnik

Do brązowego pojemnika, oznaczonego napisem BIO, zbieramy: obierki warzyw i owoców, zepsute owoce i warzywa, resztki pieczywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, kwiaty cięte i doniczkowe, trawę, liście, rozdrobnione gałęzie.

Nie wyrzucamy natomiast: mięsa, kości, wędlin, odchodów zwierząt, kamieni, ziemi, popiołu, płynnych odpadów kuchennych (zlewki).

Jeżeli odpady były zbierane w worku, to należy je wysypać do pojemnika, a worek, po opróżnieniu, wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Ważne: odbiór bioodpadów nie jest limitowany!

Każdy mieszkaniec powinien wyposażyć się w taką liczbę pojemników na bioodpady, jaka jest mu potrzebna do optymalnego pozbywania się tej frakcji odpadów z terenu nieruchomości. Bioodpady odbierane są z tych pojemników w ramach uiszczanej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami. Posiadanie większej liczby pojemników nie wiąże się z dodatkową opłatą.

 

Kompostownik

Podstawową zaletą kompostowania swoich bioodpadów jest posiadanie własnego naturalnego kompostu, bogatego w składniki odżywcze, który użyźni glebę i będzie stymulował rozwój roślin. Kolejnym plusem jest zniżka dla kompostujących. Zniżka taka przysługuje właścicielom nieruchomości jednorodzinnych, którzy w deklaracji oświadczyli, że posiadają kompostownik i kompostują w nim wszystkie wytworzone bioodpady.

Ważne: korzystanie z ulgi za kompostowanie jest równoznaczne z rezygnacją z odbioru bioodpadów z pojemnika!

Bioodpady nie są odbierane od mieszkańców, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika!

 

Centralny PSZOK

W wyjątkowych sytuacjach, gdy odpadów zielonych jest bardzo dużo (np. po porządkach w ogrodzie) i nie mieszczą się one w pojemnikach, możemy je własnym transportem zawieźć na Centralny PSZOK i tam nieodpłatnie oddać.

Centralny PSZOK (Polkowice, ul. Działkowa 18) jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 19.00, a w soboty w godz. 10.00 – 15.00.

Drugą opcją jest zamówienie kontenera. Skorzystanie z tej możliwości jest odpłatne. Cena za jednorazowe podstawienie kontenera o poj. 1,1 m3 i jego odbiór wynosi 270 zł.

Kontener można zamówić telefonicznie 76 847 91 30 lub mailowo pdr@pdr-eko.pl . Dostarczenie kontenera nastąpi do 3 dni roboczych od dnia zamówienia, natomiast jego odbiór odbędzie się w terminie wynikającym z harmonogramu odbioru bioodpadów.

 

Bioodpady, które wyrzucamy do brązowych pojemników, bądź oddajemy do Centralnego PSZOK są poddawane kompostowaniu. Otrzymany naturalny kompost jest alternatywą dla chemicznego użyźniania gleb. Dodatkowo, segregując frakcję bio, ograniczamy aż o 30% ilość odpadów przekazanych do składowania. Łatwo, więc zauważyć, że selektywna zbiórka bioodpadów niesie ze sobą same korzyści. Segregując bioodpady, wpływamy na jakość środowiska, w którym żyjemy.