Zebranie przy stoleZakończyły się procedury, związane z wyborem firmy, która od 1 lipca będzie odbierać odpady na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
wygrało konsorcjum, złożone z dwóch firm: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Van Gansewinkel Legnica oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej w Polkowicach.

– Dokładnie o północy z 3 na 4 czerwca minął termin, do którego mogło wpłynąć odwołanie od wyników naszego przetargu. Nikt takiego odwołania nie złożył, możemy więc powiedzieć, że już mamy firmę, która zadba o nasze odpady komunalne – powiedział przewodniczący ZGZM Emilian Stańczyszyn.
Dodajmy, że w przetargu wzięło udział pięciu oferentów: konsorcjum A.S.A Eko Polska z Zabrza wraz z zabrzańskim MPGK, konsorcjum ALBA Wrocław z firmą „Instalex” z Lubina, konsorcjum PGM z Polkowic wraz z przedsiębiorstwem van Gansewinkel, a także głogowska SITA i Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie.

Wartość zaoferowanych w przetargu usług wyniosła między 8 mln 955 tys. a 11 mln 661 tys. zł. Wygrała oferta najtańsza.
– Cena za wywóz i zagospodarowanie naszych odpadów ma znaczący wpływa na opłatę, którą będą uiszczać mieszkańcy. My tę opłatę uchwaliliśmy przecież w grudniu ubiegłego roku, przewidując sytuację na rynku, która nastąpi dopiero za kilka miesięcy. Dlatego nie ukrywam, że emocje towarzyszyły nam do ostatniego momentu, czyli do chwili otwarcia kopert z ofertami – przyznał szef ZGZM. – Dziś możemy powiedzieć, że nasza cena za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych została określona w odpowiedniej wysokości.
Przedstawiciele zwycięskiego konsorcjum – prezes Tadeusz Żmigrodzki z polkowickiego PGM oraz prezes Grzegorz Szmulc z legnickiego van Gansewinkel – 4 czerwca gościli w siedzibie ZGZM.

– Ustawa zmusiła nas do zorganizowania się niemal z dnia na dzień – skomentowali zgodnie powstanie konsorcjum obaj prezesi.
Tadeusz Żmigrodzki przyznał, że przy wyborze partnera decydujące znaczenie miała zaproponowana przez niego cena wywozu śmieci.
– Doświadczenia nam nie brakuje, ponieważ i do tej pory obsługiwaliśmy razem ten teren niemal w stu procentach – przyznał Grzegorz Szmulc.
Dodajmy, że legnickie przedsiębiorstwo jest jedną z czterech spółek firmy holenderskiej Van Gansewinkel, które działają na terenie Polski (w Oławie, Rudzie Śląskiej i Krakowie).

Podpisanie umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkanych na obszarze ZGZM zaplanowano na 20 czerwca. Tego samego dnia zarząd Związku zatwierdzi przygotowany przez konsorcjum harmonogram wywozu odpadów. Harmonogram ten zostanie podany do wiadomości mieszkańcom poszczególnych miejscowości, a także opublikowany na stronie internetowej ZGZM oraz w miesięczniku „Jedność”.