Odpady wielkogabarytoweWkrótce odbędzie się wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Przypominamy, że niepotrzebne w domu przedmioty – o dużych lub nietypowych rozmiarach – należy we wskazanym terminie wystawić przy Osiedlowych PSZOK-ach. W każdym innym dniu (z wyjątkiem niedziel) odpady wielkogabarytowe można przywieźć i bezpłatnie oddać w Centralnym PSZOK-u.

 

 

Oto harmonogram odbioru wystawek w poszczególnych gminach:

Chocianów Gmina – 18 maja

Chocianów Miasto – 19 maja

Gaworzyce – 12 maja

Grębocice – 14 maja

Jerzmanowa – 13 maja

Pęcław – 20 maja

Polkowice gmina – 20 maja

Polkowice miasto – 21 maja

Przemków Miasto – 12 maja

Przemków Gmina – 13 maja

Radwanice – 19 maja