Radny Staroń przy śmietnikach

Półpodziemne pojemniki wkrótce pojawią się m.in. przy ul. Skalników w Polkowicach. To efekt interwencji radnego marka Staronia.

Prace nad rozbudową i polepszeniem systemu gospodarowania odpadami na terenie ZGZM nie ustają. Obok najważniejszej inwestycji, jaką jest budowa Centralnego PSZOK-u, trwają mniejsze, choć dla mieszkańców równie ważne, przedsięwzięcia.

W najbliższym czasie Związek m.in. kupi pojemniki do segregacji odpadów, by powiększyć już istniejące Osiedlowe Punkty albo wyposażyć nowo budowane PSZOK-i. Przy ul. Skalników w Polkowicach pojawią się cztery półpodziemne pojemniki na szkło, papier i plastik z metalem zastąpią stojące obecnie kontenery.
Realizacji doczekają się także prośby polkowiczan, którzy nie chcą oglądać na swoim podwórku bałaganu w boksach śmietnikowych. Na Hubala i Legnickiej gmina boksy wyburzy lub zagospodaruje w inny sposób, a Związek wybuduje podziemne Punkty.

ZGZM wkrótce rozstrzygnie także przetarg na usługi, związane z utrzymaniem czystości i higieny w Osiedlowych PSZOK-ach, czyli na mycie i dokonanie odcieków pojemników.