Projekt pn. „Budowa PSZOK w gminie Gaworzyce i w Gminie Przemków”

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 6.408.356,20 zł brutto

Dofinansowanie: 300.000,00 zł brutto

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu