Zgromadzenie ZGZMOpłata dla gospodarstw jednoosobowych będzie o połowę mniejsza – taką uchwałę intencyjną podjęli członkowie Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego podczas czwartkowego posiedzenia.

Decyzję, która w efekcie przyniesie znaczne obniżenie opłaty „śmieciowej” osobom samotnym, umożliwiła nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Nowe przepisy weszły w życie 5 marca tego roku i zgodnie z nimi można już różnicować stawki opłat za odpady. Przypomnijmy, że takiego przyzwolenia w ustawie nie było, i to bez względu na metodę, jaką wybrano do naliczania stawek.

Członkowie Zgromadzenia przyjęli jeszcze jedną, istotną dla mieszkańców z terenu Związku, uchwałę. Dotyczy ona wielkości pojemników na tzw. odpady zmieszane, które mogą stać przy domkach jednorodzinnych.  Regulamin ZGZM dopuszczał jedynie kubły o pojemności 120 litrów. Po zmianie będzie można korzystać również z pojemników 110 i 240-litrowych.

Obie decyzje – o opłacie i pojemnikach – mają charakter intencyjny. W ślad za nimi teraz rozpoczną się prace nad przygotowaniem stosownych zmian w uchwałach „śmieciowych” ZGZM. Procedury zakończy zatwierdzenie zmian przez wojewodę oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Dopiero od tego czasu właściciele gospodarstw jednoosobowych z terenu Związku będą mogły płacić za śmieci nie 29 a 14,50 zł.
– Postaramy się, by nowe przepisy weszły w życie przed 1 lipca, kiedy ma ruszyć cały nowy system gospodarki odpadami – powiedział przewodniczący ZGZM Emilian Stańczyszyn.