Spotkanie związków ZGZMDiety dla społecznych członków Zarządu oraz Zgromadzenia ZGZM znikną z treści Statutu Związku. Uchwałę w tej sprawie podjęło już Zgromadzenie i polkowicka Rada.

Zgodnie z dotychczasowym Statutem ZGZM – wcześniej pozytywnie zweryfikowanym m.in. przez nadzór wojewody i MSWiA (dziś Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) – członkowie organów Związku za swoją pracę otrzymywali diety. Według ostatnich orzeczeń sądów administracyjnych, społecznym członkom zarządów oraz zgromadzeń związków międzygminnych takie wynagrodzenie nie powinno przysługiwać.

– Nie chcemy, żeby nasz Statut był niezgodny z aktualną linią orzeczniczą. Zgadzamy się w tej kwestii z uwagami wojewody – powiedział szef ZGZM Emilian Stańczyszyn. – Dlatego po otrzymaniu pisma z Urzędu Wojewódzkiego niezwłocznie przystąpiliśmy do wprowadzania zmian.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami do zmiany w treści Statutu Związku potrzebna jest zgoda rad wszystkich gmin członkowskich. A dokładniej – siedmiu gmin, bowiem radni polkowiccy stosowną uchwałę już podjęli. Burmistrzowie i wójtowie złożyli wojewodzie oficjalne oświadczenie, że takie same decyzje przedłożą pod głosowanie swoim radom do końca listopada.