wykrzyknikOd 1 marca 2015 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie wliczona do składników czynszu (opłaty z tytułu eksploatacji mieszkania).
Nowe zasady postępowania w sprawie opłaty śmieciowej wynikają z ostatniej zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), do której musimy dostosować również nasze przepisy.
Zgodnie z tymi zmianami obowiązki właściciela nieruchomości w budynkach wielorodzinnych będzie pełnić spółdzielnia mieszkaniowa, która obowiązana jest złożyć deklarację za wszystkie lokale mieszkalne (m.in. spółdzielczo-własnościowe, własnościowe, lokatorskie). Oznacza to, że opłatę śmieciową od wszystkich mieszkańców spółdzielni będzie pobierała spółdzielnia i przekazywała w łącznej kwocie na konto Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Mieszkańcy, którzy do tej pory rozliczali się z opłaty za odpady indywidualnie, mają obowiązek złożyć tzw. deklarację „zerową”. Formularz deklaracji w formie elektronicznej znajduje się w zakładce deklaracje . Należy go wypełnić (zaznaczając w części  A pole „zmiana danych”) i złożyć w siedzibie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego przy ul. Małej 1 w Polkowicach.
Informujemy, że nowe zasady obowiązują od 1 marca 2015 r., co oznacza, że opłatę śmieciową za marzec 2015 r. należy wpłacać na rachunek spółdzielni, natomiast opłatę za luty 2015 r. oraz opłaty zaległe należy wpłacać jak dotychczas, czyli na indywidualny rachunek, do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.