W minioną niedzielę 18 lipca 2021 r. mieszkańcy Starej Rzeki (gm. Grębocice) bawili się na pikniku rodzinnym zorganizowanym przez Sołectwo. Związek także zagościł w Starej Rzece. Pracownicy ZGZM przygotowali stoisko ekologiczne, animacje i warsztaty dla mieszkańców.

Najmłodsi kolorowali kolorowanki o tematyce ekologicznej, nieco starsi bawili się w wykreślanki i wycinanki dotyczące selektywnej zbiórki i nie tylko,a dorośli zapoznawali się ze znakami ekologicznymi i długością rozkładu poszczególnych odpadów za pomocą kart do tego przeznaczonych. Ponadto każdy mógł wziąć udział w konkursie na prawidłową segregację. Maluchy segregowały odpady na trzy frakcje ( papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne), starszaki miały za zadanie posegregowanie odpadów na pięć podstawowych frakcji, a dorosłym trafiły się odpady problematyczne.

Przeprowadzone warsztaty, animacje i pogadanki miały wysoką wartość edukacyjną. Zawierały w sobie nowinki, ciekawostki i rady dotyczące gospodarki odpadami. Wierzymy, że poza dobrą zabawą przekazane informację wpłynęły na świadomość ekologiczną mieszkańców i będą miały wpływ na jakość selektywnej zbiórki.