Za nami pierwsze z zaplanowanych wakacyjnych warsztatów w Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach. Nasi goście brali udział w wielu przygotowanych ekologicznych grach i zabawach, ale to nie wszystkie zaplanowane atrakcje.  Mali odkrywcy z Gminy Gaworzyce mieli okazję stworzyć coś wyjątkowego,  ze starych słoików udało nam się przygotować razem ekspozycje” las w słoiku”. Dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gaworzycach za odwiedziny i wspaniałą zabawę.