Przedstawiciele lokalnych społeczności oraz KGHM spotkają się dziś w Sieroszowicach  pod obeliskiem, upamiętniającym Jana Wyżykowskiego, by uczcić 56. rocznicę odkrycia złóż miedzi.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 12.30. Po odegraniu hymnów, złożeniu kwiatów i przemówieniach, goście przeniosą się do Sali Miedzianej w świetlicy w Sieroszowicach, by obejrzeć występy artystyczne uczniów oraz zespołu folklorystycznego „Swojacy”. Około 13.45 zaplanowano poczęstunek, na który złożą się tradycyjnie ruskie pierogi, uwielbiane przez odkrywcę naszej miedzi.
Gospdarzem uroczystości jest Towarzystwo Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego w Sieroszowicach oraz Gmina Radwanice.