W związku z zaistniałą sytuacją i wprowadzeniem stanu epidemicznego, od dnia dzisiejszego tj. 16.03.2020 do odwołania wszystkie informacje związane:

– z opłatą z tytułu gospodarki odpadami,
– fakturami za dzierżawę pojemnika.

Będą udzielane wyłącznie pod nr tel. 507-774-078 w godzinach pracy Biura ZGZM tj. poniedziałek – piątek od 7.30- 15.30.
Informacje związane z:

  • gospodarką odpadami komunalnymi,
  • brakiem odbioru odpadów,
  • nieprawidłowościami z odbiorem odpadów.

Będą udzielane wyłącznie pod nr tel. 690-173- 245 w godzinach pracy Biura ZGZM tj. poniedziałek – piątek od 7.30- 15.30.
Informacje związane z:

  • sprawozdawczością odpadową,
  • edukacją ekologiczną.

Będą udzielane wyłącznie pod nr tel. 518-980-928 w godzinach pracy Biura ZGZM tj. poniedziałek – piątek od 7.30- 15.30.