To informacja ważna dla spółdzielni mieszkaniowych i zarządców wspólnot, które będą zaopatrywać budynki wielorodzinne w pojemniki na odpady zmieszane.

Wnioski na dzierżawę takich pojemników – naziemnych, o pojemności 1100 l oraz częściowo podziemnych o poj. 5000 l – można uzyskać w siedzibie ZGZM przy ul. Małej w Polkowicach lub pobrać z naszej strony internetowej.