W związku z awarią nieczynne są nasze stacjonarne telefony. Podajemy zastępcze numery telefonów do kontaktu:

  • dzierżawa pojemników na odpady zmieszane tel. 508 488 646
  • bieżące opłaty, egzekucja i tytuły wykonawcze tel. 507 774 078
  • rejestracja na konferencję 518 980 928
  • sekretariat 601 271 266