NFOŚiGW

Projekt pn. „Budowa PSZOK w gminie Gaworzyce i w gminie Przemków”

W ramach przedsięwzięcia wybudowano dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin członkowskich Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, tj. w Gaworzycach w miejscowości Koźlice 65A i w Przemkowie ul. Ceglana 6A obręb Szklarki.

umowa dotacji Nr 3364/2022/Wn01/OZ-UK-go/D

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 6 535 231,17 zł brutto

Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 980.000,00 zł brutto

 

 

Projekt pn. „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Zagłębia miedziowego – pilotaż zbiórki odpadów komunalnych „u źródła” na terenie gminy Radwanice, Kotla i Żukowice”

W ramach projektu mieszkańcy gmin Kotla, Radwanice i Żukowice zostaną wyposażeni w pojemniki na pięć frakcji odpadów. Działanie to umożliwi wprowadzenie systemu zbiórki odpadów komunalnych „u źródła” w pojemnikach.

umowa dotacji Nr 1519/2023/Wn01/OZ-zt-go/D

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 2.744.500,00 zł brutto

Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 1.352.000,00 zł brutto

 

 

Projekt pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grębocice i Radwanice”

W ramach projektu wybudowano dwa kolejne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Od 2021 r. mieszkańcy ZGZM mogą korzystać z PSZOK-ów w Grębocicach i Radwanicach.

umowa dotacji Nr 633/2021/Wn01/OZ-uk-go/D

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 2.183.356 zł brutto

Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 1.072.828 zł brutto