Od 1 lipca w życie wchodzi rozporządzenie ministra środowiska, które  wprowadza na terenie całego kraju takie same zasady segregacji odpadów. Od najbliższej soboty wszyscy powinni segregować śmieci tak, jak robią to mieszkańcy ZGZM od czterech lat.ZASADY SEGREGACJI

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców o to, czy od 1 lipca br. zaczną obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów informujemy, że na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego ani sposób segregacji ani cały system gospodarki odpadami komunalnymi (dla gospodarstw objętych systemem) nie ulegnie zmianie.
Jak od czterech lat, domowe śmieci należy rozdzielać na 3 grupy i wrzucać do „dzwonów” lub kontenerów w kolorach:
żółtym – tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe,
niebieskim – papier,
zielonym lub białym – szkło bezbarwne i kolorowe,
natomiast pozostałe odpady, tzw. odpady zmieszane należy wrzucać do pojemników w kolorze czarnym (szarym).
Właśnie takie zasady wprowadza na terenie całego kraju rozporządzenie Ministra Środowiska, które wchodzi w życie 1 lipca. Przepis ten mówi również o segregacji bioodpadów (odpadów zielonych i kuchennych), ale nie w gminach, w których obowiązują dotychczasowe umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Taka sytuacja ma miejsce w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego: umowa z firmą Remondis obowiązuje do 30 września 2019 r.
Niezależnie od przytoczonej umowy ZGZM zachęca właścicieli nieruchomości do prowadzenia własnych kompostowników z odpadami zielonymi i biodegradowalnymi.