1300 paczek przygotowanych i rozdanych potrzebującym w 13 dni – delegatura PCK zakończyła przedświąteczną akcję w Polkowicach.

– Na pewno wszystko nie przebiegłoby tak sprawnie bez pomocy i zaangażowania pracowników naszego Ośrodka Pomocy Społecznej – powiedział Emilian Stańczyszyn. – I za to należą im się serdeczne podziękowania.

Szef Związku Gmin Zagłębia Miedziowego wraz z burmistrzem Polkowic podziękowania złożyli osobiście. Przy okazji krótkiej wizyty w OPS poprosili pracowników Ośrodka o ich wrażenia i wnioski z przeprowadzonej akcji.

– Wiele osób było wdzięcznych za paczki żywnościowe, niektórzy odbierali je ze łzami w oczach – przyznała wicedyrektor placówki Monika Malig-Kikut. – Paczki żywnościowe otrzymało w sumie tysiąc trzysta osób, a trzeba sobie zdawać sprawę, że część z nich żyje w ubóstwie.

– Jestem pod wrażeniem, że do beneficjentów udało się dotrzeć w tak krótkim czasie – skomentował starania pracowników OPS burmistrz Wiesław Wabik.

Podczas zorganizowanej przez ZGZM i PCK akcji pomocowej byli zaangażowani zarówno pracownicy socjalni jak i administracja Ośrodka. Trzeba było w ciągu dosłownie kilku dni wskazać beneficjentów darów żywnościowych, powiadomić ich o tym fakcie i wydać pisemne zaświadczenie (lub decyzję), z którym mogliby się zgłosić po paczki.

Przypomnijmy, że sprawny przeładunek transportów, a następnie przygotowanie reklamówek z żywnością dla mieszkańców to zasługa wolontariuszy PCK i stowarzyszenia Porozumienie dla Mieszkańców Polkowic.