Przejęcie nieruchomości niezamieszkanych i nowe stawki w opłatach – delegaci gmin na Zgromadzeniu ZGZM przyjęli uchwały, które będą obowiązywać od przyszłego roku.
Posiedzenie Zgromadzenia Związku odbyło się w miniony czwartek, a w porządku obrad znalazło się 13 uchwał, w większości związanych z funkcjonowaniem naszego systemu odpadowego. Decyzje dotyczyły zmian, które wejdą w życie w 2016 r.
Najdłuższą dyskusję wywołał projekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty śmieciowej i wysokości stawek. Opłata będzie naliczana tak jak dotychczas – od gospodarstwa domowego. Uznano, że ten sposób sprawdził się i jest dla mieszkańców korzystniejszy, o wiele bardziej niż gdyby naliczać opłatę od każdej osoby zamieszkującej w danej nieruchomości. Delegaci byli też zgodni co do tego, że należy zmienić stawki tzw. opłaty śmieciowej. A dokładniej – że wymusił je rynek, na którym działają firmy, które zajmują się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów. Koszty tych usług – w porównaniu z rokiem 2013, gdy nowy system ruszał – znacznie wzrosły. Potwierdzają to przetargi, rozstrzygane w kolejnych gminach. W ZGZM procedura przetargowa jeszcze trwa, dość powiedzieć, że najtańsza złożona oferta jest o kilkadziesiąt procent wyższa od tej sprzed ponad dwóch lat.
– Nie jesteśmy tu żadnym wyjątkiem. Koszty rosną w całej Polsce i musimy się do tego dostosować – stwierdził burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.

– Dzisiaj jest wiele niewiadomych, nie jesteśmy nawet pewni, czy firma sprosta wyzwaniu, które na nią czeka – stwierdził burmistrz Chocianowa Franciszek Skibicki, zaś szef gminy Jerzmanowa Lesław Golba podkreślił, że pewną stabilność dać może zachowanie stawek przez okres dłuższy niż rok.

Nowe stawki, przyjęte przez Zgromadzenie, wyniosą: 17,50 zł – dla gospodarstwa jednoosobowego oraz 35 zł dla gospodarstwa wieloosobowego. Zgodnie z propozycją zarządu Związku taki cennik ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. do 2019 r.

Kolejną ważną zmianą, dotycząca naszego odpadowego systemu, jest to, że od lutego przyszłego roku obejmie on również większość nieruchomości niezamieszkanych.
– Mówimy tu o całej sferze instytucji publicznych, podległych samorządom i rządowi, a także o wszystkich dużych firmach, które zatrudniają na umowę o pracę co najmniej 21 osób – wyjaśnił szef ZGZM Emilian Stańczyszyn.
O zasadach, na jakich nieruchomości niezamieszkałe będą funkcjonować w systemie – pojemnikach, stawkach i deklaracjach – napiszemy w osobnej informacji. Dodajmy, że odzwierciedleniem tej zmiany są również stosowne zapisy w przyjętym przez Zgromadzenie nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, nowych wzorach deklaracji, a także w wieloletniej prognozie finansowej ZGZM na lata 2015-2033.