W legnickim Oddziale ZUS-u są jeszcze wolne miejsca na darmowe szkolenia. Jak informuje rzecznik oddziału Elżbieta Kurek, w tym miesiącu przewidziano trzy spotkania dla klientów:

12 marca 2013 r. – na temat ulg w opłacaniu składek; uczestnicy dowiedzą się o prawnych formach pomocy udzielanych przez ZUS w spłacie należności z tytułu składek (możliwość odroczenia terminu płatności składek, rozłożenia na raty i umorzenia należności z tytułu składek).
20 marca 2013 r. – szkolenie dla pracujących lub prowadzących działalność poza granicami Polski; informacje o zasadach ustalania właściwego ustawodawstwa i podstawy wymiaru składek dla pracowników i prowadzących działalność za granicą.
27 marca 2013 r. – szkolenie na temat zasad korygowania nieprawidłowości dot. danych zewidencjonowanych na kontach osób ubezpieczonych; informacje o zasadach korygowania danych zewidencjonowanych na kontach osób ubezpieczonych (każdy płatnik ma ustawowy obowiązek sprawdzania prawidłowości danych w przekazywanych do ZUS dokumentach rozliczeniowych za ubiegły rok najpóźniej do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego).
Wszystkie szkolenia odbędą w siedzibie Oddziału ZUS w Legnicy przy ul. Władysława Grabskiego 26, o godz. 10.00, w sali konferencyjnej nr 200 (II piętro), w wyznaczonych dniach.

Zapisy pod nr tel. 76 876 41 63, e–mail emilia.nowakowska@zus.pl.