W Wielką Sobotę Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.
Informujemy również, że w piątek, 14 kwietnia, Biuro ZGZM będzie czynne do godz. 13.00.