Związek Gmin Zagłębia Miedziowego po raz kolejny wziął udział w imprezie organizowanej przez sołectwo.

7 sierpnia 2021 r. odbył się festyn rodzinny w Suchej górnej. Między wieloma atrakcjami znalazło się stoisko ZGZM, przy którym mieszkańcy wsi mogli poznać wiele ekologicznych ciekawostek, rad i nowinek, a dzieci brały udział w zabawach i animacjach.

Mamy nadzieję, że tego typu działania, których celem jest bezpośredni kontakt z mieszkańcami, mają wpływ na jakość gospodarki odpadami oraz świadomość ekologiczną.