warsztaty edukacji ekologicznejSprawą niezmiernie ważną dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego  jest wychowywanie młodego pokolenia w duchu ekologicznym. Jedną z form zachęcenia najmłodszych mieszkańców ZGZM do segregowania odpadów komunalnych są warsztaty edukacyjne podczas, których dzieci zdobywają wiedzę niezbędną do kształtowania właściwych postaw oraz wyrabiania prawidłowych nawyków.  ZGZM w terminie od 23.03.2018 r. do15.06.2018 r. w ramach współpracy z Fundacją „RECAL” planuje organizację 86 warsztatów w placówkach oświatowych na terenie ZGZM. W tym roku szkolnym warsztaty edukacyjne zorganizowane zostaną dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat.  Z wiedzą  dotyczącą prawidłowego postępowania z odpadami dotrzemy do wszystkich szkół i przedszkoli z terenu Związku.