Przypominamy!! Żużle i popioły paleniskowe – z palenisk domowych należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Ze względów bezpieczeństwa, należy zwrócić szczególną uwagę na to, by popiół był schłodzony. Popiół można również przywieźć do Centralnego PSZOK-u przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach.