Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład - Polski Ład ...

Projekt pn. „I etap modernizacji Zakładu Gospodarki Odpadami w Polkowicach”

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 21.272.998.83 zł brutto

Dofinansowanie: 15.000.000,00 zł brutto

Realizacja inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę hali zasobni wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem (m.in. nadawa, kabina wstępna, sito bębnowe, separatory, taśmociągi wraz z konstrukcją wsporczą). W ramach zadania zostaną wybudowane place magazynowe oraz inne elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania tego typu instalacji i uzyskania niezbędnych pozwoleń.

 

Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Chocianów”

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 3.057.600,00 zł brutto

Dofinansowania: 2.904.720,00 zł brutto

W ramach projektu  na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego powstanie kolejny Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chocianowie.

Projekt pn. „Budowa PSZOK w gminie Gaworzyce i w gminie Przemków”

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 6.408.356.20 zł brutto

Dofinansowanie: 3.420.000,00 zł brutto

W związku z projektem na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego powstają dwa kolejne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koźlicach (gm. Gaworzyce) oraz w Przemkowie.

Projekt pn. „Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w zakresie selektywnego zbierania odpadów z terenu ZGZM poprzez dostawę pojazdów specjalistycznych”

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 10.560.780,00 zł brutto

Dofinansowanie: 8.740.000,00 zł brutto

Realizacja inwestycji związana z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami obejmowała dostawę jedenastu nowych pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych. Nowy tabor jest przeznaczony przede wszystkim do zbiórki selektywnej.