Wczoraj – 21.08.2023 r., Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, reprezentowany przez Małgorzatę Frąckowiak i Łukasza Puźnieckiego podpisał umowę na I etap modernizacji Zakładu Gospodarki Odpadami w Polkowicach, przy ul. Działkowej 20.

Wykonawcą zadania jest firma Foleko Sp. z o.o. – Zakład techniki ochrony środowiska. Realizacja inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę hali zasobni wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem (m.in. nadawa, kabina wstępna, sito bębnowe, separatory, taśmociągi wraz z konstrukcją wsporczą). W ramach zadania zostaną wybudowane place magazynowe oraz inne elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania tego typu instalacji i uzyskania niezbędnych pozwoleń. Modernizacja ZGO pozwoli na wyższy odzysk odpadów, a co za tym idzie oszczędności w gospodarowaniu odpadami.

Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 21 mln zł. Na zadanie Związek pozyskał środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 15 mln zł.