Wójt gminy Grębocice Roman Jabłoński burmistrz Wiesław Wabik

Wójt gminy Grębocice Roman Jabłoński został wiceprzewodniczącym zarządu ZGZM. Zastąpił na tym stanowisku burmistrza Wiesława Wabika.
Zmiana wynika z ustaleń, jakie przed rokiem podjęli sami członkowie zarządu: że funkcja wiceprzewodniczącego powinna być rotacyjna i pełniona kolejno przez poszczególnych członków zarządu.
Konsekwentnie do tych ustaleń burmistrz Wiesław Wabik zrzekł się funkcji (został nieetatowym członkiem zarządu), Zgromadzenie w miniony poniedziałek rezygnację przyjęło, powierzając jednocześnie stanowisko wiceprzewodniczącego ZGZM wójtowi Romanowi Jabłońskiemu.
Do zadań i kompetencji wiceprzewodniczącego należy nadzorowanie spraw z zakresu budżetu i finansów, w tym nadzorowanie pracy działu finansowego w Biurze Związku.