W listopadzie 2021 r. otwarte zostały dwa kolejne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Od tego momentu do dyspozycji mieszkańców ZGZM są trzy PSZOK-i: Centralny PSZOK w Polkowicach, PSZOK w Grębocicach oraz PSZOK w Radwanicach.

Mimo, że nowe PSZOK-i funkcjonują od niedawna już można zauważyć, że mieszkańcy chętnie korzystają z punktów. Poniżej prezentujemy roczne zestawienie liczby odwiedzin w poszczególnych PSZOK-ach oraz masę zebranych odpadów: