Zabudowa wielorodzinna
Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna

Odpady ZMIESZANE w każdy PONIEDZIAŁEK:
Odpady BIO:

  • w każdy PONIEDZIAŁEK od 01.04.2021 do 31.10.2021

Harmonogram dotyczy:

MIEJSCOWOŚĆNUMER
BUCZYNA49
SIEROSZOWICE3/1, 3/2, 3/3, 3/4

Odpady ZMIESZANE w każdy CZWARTEK
Odpady BIO

  • w każdy CZWARTEK od 01.04.2021 do 31.10.2021

Harmonogram dotyczy:

MIEJSCOWOŚĆULICANUMER
RADWANICEOGRODOWA
RADWANICEPRZEMYSŁOWA28 A, B
RADWANICEWŁÓKIENNICZA3A
RADWANICEWŁÓKIENNICZA5

Przypominamy o konieczności oznakowania pojemników adresem nieruchomości i rodzajem gromadzonych odpadów oraz ich udostępnianiu w dniu odbioru od godziny 6:00.

Informacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych można uzyskać
w siedzibie PDR Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach,
w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: 76 847 91 30