Obywatele Ukrainy poznają organizację odpadówJedenastoosobowa grupa Ukraińców gościła w miniony wtorek w Polkowicach. Celem wizyty było poznanie organizacji gospodarki odpadami na przykładzie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Delegację tworzyli samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych praktycznie z całej Ukrainy. Byli wśród nich mieszkańcy obwodu iwanofrankowskiego, kijowskiego, czernihowskiego, sumskiego, zaporoskiego i połtawskiego. Do Polski przyjechali, by zobaczyć, jak samorządy – również poprzez współpracę i dialog obywatelski – mogą przyczynić się do poprawy jakości usług publicznych. Wizyta odbywa się w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji. Wsparcia, dodajmy, polegającego m.in na pomocy w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie, świadczeniu pomocy w zwalczaniu korupcji i przestępczości gospodarczej, a także na regularnych dwustronnych konsultacjach.  
– To pierwsza wizyta tej grupy w Polsce – powiedziała nam Paulina Truszko z Ośrodka Współpracy Europejskiej. – Wcześniej gościliśmy tzw. osoby kluczowe: przedstawicieli ministerstw, a rozmowy dotyczyły generalnie reform systemowych.
Ukraina jest w przededniu kolejnych zmian: powstania jednostek samorządu terytorialnego, czyli gmin. Toteż nasi wschodni sąsiedzi z zainteresowaniem przyglądają się i przysłuchiwali wszystkiemu, co związane jest z organizacją życia społecznego.  Centralny PSZOK zrobił na naszych gościach ogromne wrażenie.
– Nigdy nie widziałem podobnego miejsca – przyznał jeden z wizytujących.
Pytania dotyczyły w zasadzie wszystkiego, co dotyczyło gospodarki odpadami: ile kosztowało utworzenie systemu, ile wybudowanie CPSZOK-u, jak prowadzona jest edukacja wśród mieszkańców, jak wyglądała budowa Osiedlowych PSZOK-ów, czy ludzie chcą segregować odpady.
W ciągu tygodnia pobytu na Dolnym Śląsku ukraińscy samorządowcy odwiedzili m.in. Urząd Marszałkowski (gdzie rozmawiali na temat struktury administracji samorządowej w Polsce), Urząd Miasta Wrocławia (rozmowy o budżecie obywatelskim), Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych, Urzą Miasta Legnicy (działania na rzecz termomodernizacji i biogazowni), Urząd Miejski w Lubinie (w którym rozmawiali o prawnych aspektach łączenia gmin), zwiedzili Zamek Piastowski i gospodarstwo agroturystyczne Cicha Woda w Lasocinie.
Projekt „Dialog Obywatelski-współpraca samorządów- lepsza jakość usług publicznych” finansują ministerstwa spraw zagranicznych Polki i Kanady.