Związek Gmin Zagłębia Miedziowego tworzy system, który umożliwia mieszkańcom pozbycie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych z podziałem na ich rodzaje. Mimo to wciąż zdarzają się sytuację, że odpady trafiają w nieodpowiednie miejsce.

Błędy w segregacji pięciu podstawowych frakcji odpadów są dość częste i należy je wciąż eliminować (zasady segregacji dostępne są na stronie www.zgzm.pl). Jednak wyjątkowo uciążliwym w ostatnim czasie problemem są odpady wielkogabarytowe i inne odpady problemowe m.in. opony, czy odpady budowlane, podrzucane pod Osiedlowe PSZOK-i.  Jak wiadomo odpadów tego typu należy pozbywać się w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego utworzył na swoim terenie trzy PSZOK-i: w Polkowicach, przy ul. Działkowej 18; Grębocicach, przy ul. Spółdzielczej 34A i Radwanicach, przy ul. Stolarskiej 6. Ponadto trwa budowa kolejnych trzech punktów w Przemkowie, Koźlicach (gm. Gaworzyce) oraz Chocianowie. W PSZOK-ach mieszkańcy mogą pozbywać się wszystkich frakcji odpadów komunalnych m.in. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli, zużytych opon, odpadów budowlanych, bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, tekstyliów, popiołów i wielu innych odpadów komunalnych. Odpady od mieszkańców przyjmowane są nieodpłatnie, w ramach ponoszonej comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Mieszkańcy, dla których wywiezienie odpadów na PSZOK jest kłopotliwe, mogą skorzystać z  odpłatnej usługi wywozu odpadów. W ramach usługi można zamówić podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane (poj. 1m3 – 216,00 zł, 7m3 – 540,00 zł), bioodpady (poj. 1,1 m3 – 270,00 zł) oraz usługę odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (odbiór luzem 60,00 zł, poj. 7 m3 – 370,00 zł). Zapotrzebowanie na usługę wywozu należy zgłosić telefonicznie (tel. 76 847 91 30), drogą elektroniczną (mail: bok@pdr-eko.pl), pisemnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Polkowickiej Dolinie Recyklingu, przy ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach.

Jednocześnie przypominamy, że pozostawianie odpadów pod Osiedlowymi PSZOK-ami to zaśmiecanie przestrzeni publicznej, za które grozi do 500 zł mandatu. Kara ta tyczy się zarówno pozostawienia pod Osiedlowymi PSZOK-ami odpadów wielkogabarytowych, jak i kartonu, czy worka z odpadami.