Ludzie z darami od Czerwonego Krzyża7,5 tony żywności w minioną środę powiększyło magazyn Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. To drugi transport darów Polskiego Czerwonego Krzyża dla najbardziej potrzebujących pomocy mieszkańców naszego regionu.
– PCK i Związek Gmin nawiązały współpracę i to jest jej efekt – przypomniał przewodniczący ZGZM Emilian Stańczyszyn. – Zgodnie z deklaracją, którą złożyłem przed dwoma tygodniami, te produkty trafią do mieszkańców sześciu naszych gmin: Pęcławia, Gaworzyc, Radwanic, Grębocic, Jerzmanowej i Polkowic. Ale to nie wszystko, bowiem 9 grudnia spodziewamy się jeszcze trzeciej dostawy i chcielibyśmy, żeby tym razem dary pojechały do  Chocianowa i Przemkowa. Będzie to kolejne 7,5 tony różnego rodzaju produktów.

W piątek 6 grudnia Stowarzyszenie Porozumienie dla Mieszkańców Polkowic rozpoczęło  rozdawanie paczek żywnościowych wśród polkowiczan. Przypomnijmy, że PdMP wspiera tę akcję charytatywną i podpisało z PCK umowę na przyjęcie 8 ton żywności dla mieszkańców Polkowic.
– Beneficjentów tych darów wskazały nam ośrodki pomocy społecznej, parafie, mieszkańcy zgłaszali się również sami, indywidualnie. Niemniej, zgodnie z przepisami, weryfikacja beneficjentów odbywała się w OPS – powiedział Emilian Stańczyszyn.
Tym osobom, które ze względów zdrowotnych nie mogą chodzić paczki dostarczą wolontariusze PCK.
Dla Ośrodków głównym kryterium jest dochód, przypadający na jednego członka rodziny: nie może on być większy niż 684 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) i 813 zł (w gospodarstwie jednoosobowym).

– Nam zależy, żeby z pomocy skorzystało jak najwięcej osób, dlatego bierzemy pod uwagę równie z inne kryteria – dodał Emilian Stańczyszyn.
– Na pomoc mogą liczyć rodziny, dotknięte bezrobociem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, alkoholizmem, rodziny wielodzietne lub dotknięte jakimkolwiek zdarzeniem losowym – wyjaśniła Agnieszka Gruszczyńska, pełnomocnik PCK w Polkowicach.
Warunkiem otrzymania pomocy jest to, że należy udokumentować swoją sytuację. Zainteresowane osoby, rodziny, mogą się zgłaszać w biurze delegatury PCK w Polkowicach, przy ul. Małej 1 (budynek ZGZM). Zgłoszenia można składać do 11 grudnia.

Podobnie, jak za pierwszym razem, tak i teraz nie zabrakło chętnych do rozładowania tira z darami.

– Chcemy, żeby nasza pomoc trafiła do jak największej liczby potrzebujących – powiedział szef ZGZM Emilian Stańczyszyn.