Związek Gmin Zagłębia Miedziowego pozyskał fundusze zewnętrzne na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych.

Rozstrzygnięto 8 edycję Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego pozyskał łącznie 10 mln zł na modernizację i rozbudowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Polkowicach. Pierwszy etap modernizacji obejmuje przebudowę budynku socjalnego, natomiast  w ramach II etapu wybudowana zostanie baza transportowa, zbiornik przeciwpożarowy,  zaplecze sanitarno-socjalne dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi oraz hala garażowo-warsztatowa. Inwestycje te korzystnie wpłyną na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.