Dzisiaj w siedzibie Związku  Gmin Zagłębia Miedziowego odbyło się uroczyste przyznanie samorządowcom promes z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Promesy przekazał minister Krzysztof Kubów.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego otrzymał dotację w wysokości 12 160 000 zł, która zostanie przekazana na realizację dwóch zadań. Kwota w wysokości 8 740 000 zł zostanie przeznaczona na modernizację infrastruktury gospodarki odpadami w zakresie selektywnego zbierania odpadów z terenu ZGZM poprzez dostawę pojazdów specjalistycznych, natomiast za  3 420 000 zł zostaną wybudowane dwa kolejne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Gaworzyce oraz w gminie Przemków.

Przyznane dotację będą miały niebagatelny wpływ na jakość gospodarki odpadami na terenie ośmiu gmin wchodzących w skład ZGZM.

Beneficjentami Rządowego Funduszu Polski Ład zostali również:

gmina Chocianów, gmina Gaworzyce, gmina Grębocice, gmina Polkowice, powiat Polkowicki, gmina Przemków oraz gmina Radwanice.