Związek Gmin Zagłębia Miedziowego po raz kolejny pozyskał środki zewnętrzne na realizacje celów inwestycyjnych.

Promesy z rąk Krzysztofa Kubowa –  Sekretarza Stanu KPRM odebrała Przewodnicząca Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – Małgorzata Frąckowiak i Wiceprzewodniczący – Łukasz Puźniecki. Tym razem dofinansowanie uzyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego, w wysokości 3 mln 38 tys. zł zostanie przekazane na kolejny etap modernizacji Zakładu Gospodarki Odpadami w Polkowicach. W ramach zadania zostanie wybudowane zaplecze socjalno-sanitarne przy istniejącej hali sortowni oraz zakupiony i zamontowany kontener wagowy wraz z dwoma wagami, które umożliwią obsługę pojazdów transportujących odpady w dwóch kierunkach.