Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o. o. informuje, że w dniu jutrzejszym nie zostaną odebrane bioodpady z miejscowości: Dalków (Wzgórze Dalkowskie wielorodzinne), Wierzchowice (34b, 35, 36, 37, 38), Gaworzyce (ulice: Bankowa, Dworcowa, Główna 1,1A,1B, Kasztanowa 193A, 308, Okrężna 86, Krótka, Sportowa 69A, Lipowa 50B, 50J, Szkolna), Dalków, Gostyń, Grabik, Korytów, Kurów Wielki, Mieszków, Śrem, Wierzchowice, Witanowice. Powodem braku odbioru są warunki atmosferyczne (mrozy). Poinformujemy o zastępczym terminie odbioru bioodpadów z ww. miejscowości.

Ponadto, informuję że zaległy odbiór odpadów z miejscowości Kłobuczyn nastąpi w dniu 13.01.2022r.