Od tego roku zepsuty toster czy młynek do kawy możemy oddać w dużym sklepie, nawet jeśli nie kupimy nowego.

Zmianę przepisów w tym zakresie przyniosła nowa ustawa o odpadach elektrycznych i elektronicznych. Udogodnień dla posiadaczy zużytego sprzętu EE jest więcej, choć wiążą się również ze zmianą przyzwyczajeń.

Nienadającej się do użytku pralki albo kuchenki nie będzie już można zostawić w skupie złomu. Prawo do przyjmowania takich przedmiotów – jako EE – mają tylko: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, firma odbierająca odpady komunalne od mieszkańców, duże sklepy oraz – warunkowo – punkty serwisujące dany sprzęt.

Nowe przepisy mają przyczynić się do zwiększenia masy zbieranego zużytego sprzętu, a tym samym do osiągania przez Polskę minimalnych poziomów zbierania tych odpadów, ich odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Ponadto, mają doprowadzić do prowadzenia bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska demontażu.

Nieco więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym „Eko Informatorze”, w grudniowym wydaniu „Kuriera Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”.
Grudniowe wydanie Eko Informatora 2015 (PDF, 2,7 MB)

grudniowe wydanie Eko Informatoragrudniowe wydanie Eko Informatoragrudniowe wydanie Eko Informatoragrudniowe wydanie Eko Informatora