Osiągnięte przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego poziomy recyklingu, poziomy składowania oraz ograniczenia masy bioodpadów kierowanych do składowania

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 9,80% 22,20% 33,40% 34,40% 39% 38% 45% 44% 54%
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 89,50% 73,40% 53,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 60,00% 79,40% 73,60% 73,70% 71,00% 68,00% 76% 83% 87%