Harmonogram odbioru dla niezamieszkanych 2023-2024 – GMINA POLKOWICE (PDF. 219 KB)

harmonogram odbioru dla niezamieszkanych 2023-2024 – MIASTO POLKOWICE + szyb R-IX +Stacja BP prz S3 (PDF. 199 KB)