Uczniowie Szkoły Podstawowej w Parchowie od jesieni biorą udział w projekcie edukacyjnym pn. „Wszyscy dorośli i dzieci segregują śmieci”. ZGZM patronuje ich działaniom.

– Wykonując projekt zakładamy, że poszerzy on wśród dzieci i dorosłych wiedzę na temat właściwej segregacji odpadami – powiedziała nam dyrektor szkoły Beata Kawicka. – Poznamy, poprzez doświadczenia i badania prowadzone w trakcie projektu, czy takie sortowanie śmieci ma sens.

A o tym, że większa wiedza na temat odpadów przydałaby się nie tylko młodym mieszkańcom wsi świadczą wyniki jednego z zadań. Owocem pracy uczniów są zdjęcia oraz mapki topograficzne „dzikich wysypisk” w okolicach  Parchowa, Pogorzelisk i Jabłonowa.
W ramach projektu zorganizowano także wycieczkę do stacji uzdatniania wody w Suchej Górnej, na składowisko odpadów w Trzebczu i oczyszczalnię ścieków w Polkowicach.  W grudniu przeprowadzono konkurs na choinkę, stroik i ozdoby bożonarodzeniowe, wykonane z surowców wtórnych. To nie koniec zaplanowanych działań.

– Jesteśmy w trakcie pracy badawczej, której celem jest określenie ilości wytwarzanych odpadów w przeciętnym gospodarstwie domowym oraz oszacowanie, jaka część z tych odpadów jest segregowana, a tym samy zostanie ponownie przetworzona – poinformowały koordynatorki projektu Elżbieta Duszeńko i Małgorzata Szydłowska.

Uczniowie będą też sprawdzać czystość gleby „dzikiego wysypiska” i przydomowego ogródka, przeprowadzą wywiady z pracownikami przedsiębiorstw komunalnych, a także zaprojektują i wydrukują ulotkę dla lokalnej społeczności „Segreguj z nami, walcz z odpadami”.
Trzeba również wspomnieć, że realizowany w Parchowie projekt już został doceniony: szkoła znalazła się w gronie finalistów ogólnopolskiego konkursu „Eko Odkrywcy”. Obiecaną nagrodę finansową chce przeznaczyć na kolejne proekologiczne zadania.