Kontener na śmieciW związku z pytaniami od mieszkańców, dotyczącymi pojemników na odpady zmieszane (przydomowe kubły) informujemy, że Związek Gmin Zagłębia Miedziowego posiada zapas około 500 sztuk pojemników o pojemności 240 litrów i można je jeszcze wydzierżawić od ZGZM w ramach dodatkowych usług. Miesięczny koszt dzierżawy wynosi 3,00 zł.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi na terenie ZGZM przepisami w pojemnik o poj. 240 l powinny być zaopatrzone nieruchomości, zajmowane co najmniej przez trzyosobowe gospodarstwa domowe.
O szczegółowe informacje można dzwonić do Działu gospodarki odpadami ZGZM, pod numer:
76 840 14 60,
76 840 14 63
76 840 14 66