Gospodarka odpadami jest skomplikowanym zagadnieniem i podlega wielu regulacjom prawnym, m.in. gminy lub związki międzygminne są zobowiązane do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu. Jest to parametr, który określa ile procent z wytworzonych przez mieszkańców odpadów komunalnych trafia do recyklingu. W 2021 r. gminy miały obowiązek osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 20% wagowo. Związek, jako reprezentant ośmiu gmin, wywiązał się z tego obowiązku, osiągając poziom 30%. Jest to bardzo dobry wynik plasujący Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na wysokiej pozycji wśród sąsiadujących samorządów. Dla przykładu – miasto Głogów osiągnęło poziom recyklingu w wysokości 19%, gminy Kotla i Żukowice 8%, gmina Lubin 41%.

W 2021 r. na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zebrano łącznie ponad 30 tysięcy ton odpadów, co daje wynik średnio 444 kg śmieci wytworzonych przez każdego mieszkańca Związku. Średnia ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańca Dolnego Śląska to 400 kg śmieci, a Polak wytwarza przeciętnie 342 kg odpadów. To znaczy, że wytwarzamy o 44 kg więcej odpadów niż przeciętny Dolnoślązak i aż o 102 kg więcej niż przeciętny Polak. Musimy, jako mieszkańcy ZGZM, pracować nad ograniczeniem ilości wytwarzanych odpadów. Konieczne będzie wprowadzenie do codziennego życia nowych nawyków, które nam to umożliwią. Przede wszystkim róbmy świadome zakupy, poprzez: trzymanie się ustalonej listy zakupów, wybór produktów bez opakowania, zabieranie wielorazowej torby, ale także mniejszej siatki czy pudełka, w których można umieścić produkty sypkie, owoce czy warzywa. Dobrym sposobem na ograniczenie ilości odpadów jest też odświeżanie zużytych przedmiotów, naprawa zepsutych, wykorzystywanie odpadów do upcyklingu.

Pozytywną wiadomością dotyczącą gospodarki odpadami na naszym terenie jest fakt, że w 2021 r. z całej masy odebranych i zebranych odpadów komunalnych, czyli z 30 tysięcy ton odpadów komunalnych wytworzonych na terenie ZGZM, do ponownego użycia i recyklingu przekazano 11 tysięcy ton. Jest to zasługa odpowiedniej segregacji odpadów przez mieszkańców. Niemałą rolę w ilości odpadów przekazywanych do recyklingu odgrywają prężnie funkcjonujące PSZOK-i, znajdujące się w :

– Polkowicach, przy ul. Działkowej 18,

– Radwanicach, przy ul. Stolarskiej 6,

– Grębocicach, przy ul. Spółdzielczej 34A.

W PSZOK-ach oddaje się m.in. meble, opony, sprzęt RTV/AGD, odpady budowlane i wiele innych odpadów komunalnych, dzięki czemu trafiają do recyklingu zamiast na składowiska. Szczególnie zachęcamy do korzystania z wiat na przedmioty do ponownego użycia znajdujących się na PSZOK-ach, w których możemy zostawić niepotrzebne nam przedmioty lub zabrać te, które będą nam służyć.

Powyższe dane wskazują, że jako mieszkańcy ZGZM dość dobrze radzimy sobie z segregacją odpadów, jednak wytwarzamy ich znacznie powyżej średniej krajowej. Każdy z nas powinien zastanowić się nad tym, co sam mógłby zrobić, aby produkować ich mniej… i działać!