Dagmara Dobroć-ŚnioszekDział gospodarki odpadami ma nowego szefa. Zmiana to skutek odejścia z firmy dotychczasowego dyrektora, Arkadiusza Blocha. Na stanowisku w ZGZM zastąpiła go Dagmara Dobroć – Śnioszek, która od 10 grudnia pełni obowiązki dyrektora działu.
– Pani Dagmara jest związana z naszą firmą od dziewięciu lat, pełniła w tym czasie różne funkcje, a w każdej sprawdziła się jako sumienny i merytoryczny pracownik. Od początku też uczestniczy w tworzeniu naszego systemu gospodarki odpadami, zna więc system od podszewki – uzasadnił nominację przewodniczący Związku Emilian Stańczyszyn.
Można powiedzieć, że przez ręce Dagmary Dobroć-Śnioszek przechodziły wszystkie, prowadzone przez Związek inwestycje. Oczkiem w głowie nowej dyrektor jest Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
– Jesteśmy w trakcie odbiorów końcowych, niebawem będziemy wybierać firmę do obsługi Punktu – poinformowała, dodając: – W naszych działaniach teraz skupimy się na segregacji i przetwarzaniu odpadów oraz dalszym poszerzaniu wiedzy mieszkańców w tym zakresie.
Dział GO w Biurze Związku obecnie tworzą:
Dyrektor Dagmara Dobroć-Śnioszek – nadzoruje pracę całego działu oraz inwestycje, związane z budową systemu GO na terenie ZGZM;
Referent Edyta Owczarek – prowadzi sprawy, związane z usługami dodatkowymi (dzierżawa pojemników na odpady);
Podinspektor Iwona Pawełko – do której trafiają sprawozdania firm, zajmujących się odbiorem odpadów na terenie ZGZM, ona też sporządza sprawozdania na temat zebranych poszczególnych frakcji odpadów i rozlicza inwestycje Związku;
Referent Karolina Szymańska – osoba od „pierwszego kontaktu” z mieszkańcami, którzy przychodzą lub dzwonią do Biura w śmieciowych sprawach; zajmuje się również rozliczeniami z konsorcjum PGM-Van Ganselwinkel, pogotowiem śmieciowym i firmą, zatrudnioną do mycia pojemników w osiedlowych PSZOK-ach.

Dagmara Dobroć-Śnioszek jest absolwentką administracji na Uniwersytecie Wrocławskim ukończyła tez podyplomowe studium dziennikarskie. Ma 33 lata, męża i dwóch synów. W ZGZM pracuje od stycznia 2005 r., pełniąc kolejno stanowiska podinspektora ds. administracyjno-biurowych, podinspektora a następnie inspektora ds. gospodarki odpadami.